Đề thi thử lần 3 môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 của tỉnh Nghệ An do blog: "goctoanhoc.net" bien soạn (Có đáp án sau 03 ngày)

duongson | 2 năm trước

 Đề thi thử môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 của tỉnh Nghệ An do blog: "goctoanhoc.net" bien soạn (Có đáp án sau 03 ngày)

Từ khóa:

Bình luận

  1. admin (07/05/2020 05:58)

    Câu 2b đã chỉnh sửa xong! Cảm ơn các bạn!

  2. Admin (06/05/2020 12:15)

    Câu 2b thiếu giả thiết m nguyên. Thành thật xin lỗi các bạn!

Gửi bình luận