Một số định hướng cơ bản để giải phương trình (Chúng tôi thường xuyên bổ sung các ví dụ)

duongson | 3 năm trước

Một số định hướng cơ bản để giải phương trình (Dành cho học sinh giỏi lớp 9, 10 và thi THPTQG). Chúng tôi sẽ thường xuyên bổ sung thêm các ví dụ.

 Trong bài viết này chúng tôi giới thiệu một số định hướng cơ bản nhất để giải phương trình vô tỷ. Các phương trình khác như: phương trình đa thức, lượng giác, mũ, lôgarit ... cũng có những định hướng tương tự. Chuyên đề này có thể dùng cho học sinh lớp 9, lóp 10 và học sinh THPT.

Từ khóa:

Gửi bình luận