Chuyên đề Các sáng kiến kinh nghiệm

+

Sáng kiến kinh nghiệm của Thầy Dương Văn Sơn (Viết năm 2010)

Sáng kiến kinh nghiệm của Thầy Dương Văn Sơn (Viết năm 2008)

Sáng kiến kinh nghiệm của Thầy Hồ Sỹ Hùng (Viết năm 2008)

Sáng kiến kinh nghiệm của Thầy Đào Quốc Dũng (Viết năm 2009)

Sáng kiến kinh nghiệm của Thầy Đậu Thanh Kỳ (Viết năm 2010)

Sáng kiến kinh nghiệm của Thầy Phạm Kim Chung (Viết năm 2014)

Xem nhiều

  • Đề thi thử vào lớp 10 Tỉnh Nghệ An năm học 2017-2018

    Chúng tôi xin giới thiệu Đề thi thử lần 1. Đây là một đề bám sát cấu trúc mới nhất...

  • Đáp án và điểm từng ý đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10...

  • Dự kiến điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT của tất cả...

Nổi bật

Một số định hướng cơ bản để giải phương trình (Chúng tôi thường xuyên bổ...

Ứng dụng đạo hàm để giải bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất...