Đề thi vào lớp 6

+

Đề và đáp án khảo sát chất lượng lớp 6 năm học 2020-2021 môn Toán của Phòng giáo dục thành phố Vinh

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Đặng Thai Mai năm học 2011-2012

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Đặng Thai Mai năm học 2012-2013

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Đặng Thai Mai năm học 2014-2015

Xem nhiều

  • Đề và đáp án 3 môn Toán, Văn, Anh thi thử vào lớp 10 THPT...

    Đề và đáp án 3 môn Toán, Văn, Anh thi thử vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 lần 2...

  • Đề thi thử lần 3 môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học...

  • Đề và đáp án thi thử lần 1 vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021...

Nổi bật

Một số phương chứng minh bất đẳng thức, tìm giá trị lớn nhất (nhỏ nhất)...

Một số phương pháp giải hệ phương trình