Điểm thi thử vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022

+

Điểm thi thử môn Văn lần 3 vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 (xếp từ cao xuống thấp)

Vì tình hình dịch Covit 19 diễn ra phức tạp nên lịch thi thử lần cuối vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022 tạm dừng.

Điểm thi thử môn Anh lần 3 vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 (xếp từ cao xuống thấp)

Vì tình hình dịch Covit 19 diễn ra phức tạp nên lịch thi thử lần cuối vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022 tạm dừng.

Điểm thi thử môn Toán lần 3 vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 (xếp từ cao xuống thấp)

Vì tình hình dịch Covit 19 diễn ra phức tạp nên lịch thi thử lần cuối vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022 tạm dừng.

Điểm thi thử lần 3 vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 (Toán, Văn hệ số 2, Anh hệ số 1) xếp từ cao xuống thấp

Vì tình hình dịch Covit 19 diễn ra phức tạp nên lịch thi thử lần cuối vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022 tạm dừng.

Điểm thi thử lần 2 vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 (Toán, Văn hệ số 2, Anh hệ số 1) xếp từ cao xuống thấp

Điểm thi thử lần 2 vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 (Toán, Văn hệ số 2, Anh hệ số 1) xếp từ cao xuống thấp

Xem nhiều

  • Đề và đáp án 3 môn Toán, Văn, Anh thi thử vào lớp 10 THPT...

    Đề và đáp án 3 môn Toán, Văn, Anh thi thử vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 lần 2...

  • Đề thi thử lần 3 môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học...

  • Đề và đáp án thi thử lần 1 vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021...

Nổi bật

Một số phương chứng minh bất đẳng thức, tìm giá trị lớn nhất (nhỏ nhất)...

Một số phương pháp giải hệ phương trình